Strona główna
Rejestracja
Kontakt
Statystyki
.
Ogólne zasady dotyczące serwisu LegalSite
KONTA NIEAKTYWNE PRZEZ 180 DNI SĄ AUTOMATYCZNIE KASOWANE

WOLIMY JAKOŚĆ OD ILOŚCI


Zasady postępowania na LegalSite.eu:

Wszystkie zarejestrowane osoby na stronie (zwane dalej jako: 'użytkownicy') stanowią społeczność której celem jest wyłącznie wymiana informacji między sobą. Wymiana informacji następuje za pomocą newsów i/lub komentarzy..

Każda osoba zarejestrowana w serwisie informacyjnym musi pamiętać, że posiada rangę która nie jest dożywotnia. W przypadku uporczywego naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad życia społecznego - ranga może zostać zmieniona na niższą. O każdej takiej zmianie użytkownik serwisu zostanie niezwłocznie poinformowany włącznie z podaniem przyczyny. Każda zmiana na niższą zostanie poprzedzona stosownymi ostrzeżeniami o konsekwencji naruszania regulaminu i ogólnie przyjętych zasad życia społecznego.

Administracja serwisu nie przekazuje informacji odnośnie użytkowników osobom nieupoważnionym. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia lub usunięcia.

W momencie założenia konta na stronie użytkownik wyraża zgodę na:
1. otrzymywanie wiadomości dotyczącej usług świadczonych przez administrację strony – w tym treści reklamowych i/lub promocyjnych.
2. przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie ich do celów statystycznych i marketingowych.Zakładając konto na stronie oświadczasz jednocześnie, iż zapoznałeś się z regulaminem strony, w pełni go akceptujesz oraz zobowiązujesz się przestrzegać zawartych w nim zasad.

Nieznajomość regulaminu, nie zwalnia z obowiązku przestrzegania go.

Rozdział I – Zasady Ogólne

1. Uważa się, że użytkownik rejestrujący konto, zapoznał się z treścią regulaminu i zobowiązał do jego przestrzegania.

2. Użytkownik, zakładając konto zobowiązuje się do, korzystania z serwisu zgodnie z prawem oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych odpowiednich ustawach.

3. W razie jakichkolwiek czynności, które użytkownik ma na celu podjąć, budzących wątpliwości co do ich zgodności z regulaminem użytkownik zobowiązuje się do powiadomienia administracji strony o zamiarze podjęcia danych kroków.


Rozdział II – Przepisy szczególne

4. Celem witryny jest wymiana plików oraz innych informacji.

5. Użytkownik zamieszczając jakiekolwiek materiały jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do owego materiału, lub zgodę autora na ich publikacje.

6. Użytkownik ściągający jakiekolwiek materiały z witryny, jednocześnie oświadcza, że posiada prawa autorskie do owego materiału, lub zgodę autora na ich publikację.

7. Użytkownicy udostępniający i ściągający potwierdzają, iż poprzez swoje czynności w zakresie strony LegalSite, nie łamią prawa.

8. Materiały o treści erotycznej są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich. Korzystanie z nich odbywa się na ich własną odpowiedzialność oraz za uprzednim potwierdzeniem faktu bycia pełnoletnim.

9. Zabrania się udostępniania materiałów naruszających prawa osób trzecich, obrażających inne osoby, nawołujących do dyskryminacji innych osób z jakichkolwiek przyczyn.

10. Umieszczanie reklam lub jakichkolwiek innych ogłoszeń na stronie LegalSite bez zgody administratora jest bezwzględnie zabronione.

11. Zabrania się używania wulgaryzmów na stronie oraz słów powszechnie uznawanych za obraźliwe (dotyczy również loginu).

12. Użytkownik ma prawo do zmian swojego profilu.

13. Korzystanie ze strony jest nieodpłatne. Adminstrator zastrzega sobie jednak możliwość stworzenia pewnych odpłatnych czynności. Takie czynności będą odpowiednio oznaczone.

14. W razie zauważenia materiału łamiącego prawo należy zgłosić to do administracji. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął Komentarz/Post lub Materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił Komentarz/Post lub Materiał.